Välkommen till Devinagården

Ett skyddat boende för kvinnor och barn.

Kartlägga våldet 

För att bedöma graden av farlighet hos den eller de som utövar våldet och bedöma barnets situation och föräldrarnas omsorgsförmåga är det viktigt att förstå våldets kontext. Därför är ett nödvändigt första steg att kartlägga det våld som förekommit i familjen. På devinagården finns socionom med flera års erfarenhet av våldstrateg vid Vuxengruppen Socialtjänstens Individ och familjeomsorg samt personal som är utbildade i bedömningsinstrumenten FREDA, SARA och PATRIARK (för att bedöma och hantera risker för hedersrelaterat våld och förtryck.

Barnperspektivet

Ett centralt inslag i en strukturerad modell för riskbedömningar av våld mot barn är barnets medverkan. Barn som bevittnat våld mot omsorgsperson och eller själva  varit utsatta för våld har också ökad risk för att på längre sikt själva utveckla psykosociala problem, de riskerar också att bli traumatiserade.

Barn har behov av att få sätta ord på och bearbeta sina upplevelser för att minska den risken.


På Devinagården finns Barnansvarig socionom med tio års erfarenhet av utredning enligt BBIC och samtal med våldsutsatta barn inom Socialtjänstens Individ och familjeomsorg.


Devinagården har ett upparbetat samarbete med Regionens Barn och Ungdomspsykiatri i de fall barnet har behov av mer omfattande insatser. Devinagården har också samarbete med skola och förskola så att barn i tidigt skede får fortsatt skolgång. 

Kontakta oss