Välkommen till Devinagården

Ett skyddat boende för kvinnor med och utan barn


Devinagården erbjuder:


Skyddsplaceringar av kvinnor med och utan barn utsatta för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt människohandel och prostitution.


Skyddade (säkra) persontransporter.


Personal dygnet runt.


Fullt skalskydd.


En kontaktperson tilldelas varje kvinna och barn.


Hot och riskbedömningar enligt SARA-V3, PATRIARK-V2 samt FREDA.


Ansökan om skyddade personuppgifter och särskild postadress.


Namnbyte.


Polisanmälan samt stöttning vid polisförhör och rättegångar.


Stöd vid familjerättsliga processer.


Strukturerade samtal.


Vi arbetar kontinuerligt med den enskildes inre- och yttre säkerhet.


Genomförandeplan upprättas utefter socialtjänstens uppdrag/vårdplan.


Myndighets- och vårdkontakter.


Nära samarbete med skola och förskola samt hjälp att ansöka om skola eller förskola.


Ansökan om ekonomiskt bistånd.


Hjälp att hitta bostad.


Husdjur får följa med.


Större lägenhet finns i anslutning till boendet vid placeringsförfrågan gällande stora familjer.


Vi hämtar i hela Sverige, dygnet runt.

Kontakta oss