Om Devinagården


Devinagården grundades 2017 och är en privat verksamhet inom skyddat boende. Vi arbetar på uppdrag av Sveriges socialtjänster. Vi fokuserar på våra klienters behov och på våra uppdragsgivares förväntningar. Vi har fullskaligt skydd, direktkopplat larm till bemannad larmcentral, kameraövervakning dygnet runt, okrossbara fönster och ett belägringsrum. Vi planerar och genomför säkra transporter, hög säkerhet kring postgång och all övrig kommunikation. Vid behov finns personlarm att tillgå, arbete sker kontinuerligt med klienternas inre och yttre säkerhet


Vårt arbete innebär att möta kvinnan där hon är oavsett kvinnans tidigare erfarenheter eller behov av stöd och hjälp inom andra områden än bara skydd. Vi förstår att konsekvenserna av våld, hot och rädsla påverkar en människa på ett mycket djupt plan.


Vi tar fullt ansvar för skyddet, transporter, hot och riskbedömningar, ansökan om skyddade personuppgifter, skolgång m.m.


Vårt mål är att genom kunskap, trygghet och känslomässig läkning ge våldsutsatta kvinnor och barn de bästa förutsättningarna inför framtiden.Boendet


Devinagården består av ett kollektivt boende, samt två närliggande lägenheter anpassade för barnfamiljer. Många kvinnor med barn väljer ändå att bo i kollektivet, gemenskapen det erbjuder är för många en trygghet. Vi har flera olika sovrum vilket innebär att vi har möjlighet att ta emot familjer i olika storlekar, stora som små. Hos oss är även familjens husdjur välkomna!

Kollektivet erbjuder flera gemensamma ytor, förutom kök finns två vardagsrum, flera badrum, lekrum och läxläsningsrum. Vi har även ett gym och en bastu.


Här finns en stor trädgård med inbjudande möjligheter till lek för barn, bland annat finns studsmatta, gungor, sandlåda och fotbollsmål. I trädgården finns det olika fruktträd och en stor grillplats.

TV samt internet finns i kollektivet samt i lägenheterna.


Alla barn har skolplikt och rätt till utbildning. Vi har goda kontakter med skolor och förskolor i kommunen och kan få ut barnen i skolan eller förskolan inom sju dagar ​när det är aktuellt.

Vår kompetens


Vår personal är handplockad med omsorg utifrån komeptens och erfarenhet och har vi bland annat socionom, behandlingspedagog och undersköterska i personalgruppen. All personal har utbildning i att genomföra strukturerade och evidensbaserade riskbedömningar, SARA-V3, PATRIARK-V2 samt FREDA.


Vi erbjuder våra klienter strukturerade samtal inom våld i nära relationer. När de strukturerade samtal vi erbjuder inte är tillräckliga har vi ett nära samarbete med legitimerad psykolog som vi erbjuder samtal och/eller traumabehandling hos. Vi förstår vikten av ett nära samarbete med och återkoppling till våra uppdragsgivare.


Vi arbetar ständigt med att utvärdera och utveckla oss själva inom verksamheten och området.

unsplash