"Samtal om frihet"

 ....är en struktur för professionella och fördjupande samtal med personer som varit utsatta för våld i nära relationer. 

Delar av peronalen går utbildningn under vården 2021

Psykolog

Vi samarbetar med Linnea Larsson Holm på

www.imrapsykologi.se

Något vi erbjuder våra klienten i väntan på handläggningstider inom regionen.


Våra lokaler