Tillstånd från IVO


Som en del av verksamhetens utveckling och kvalitetssäkring har Devinagården ansökt om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vi har från och med 2022-02-01 fått tillstånd enligt 7 kapitlet 1 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) att bedriva hem för vård eller boende.

unsplash